Yönetim Kurulu

Erhan AKALINLAR                         Halit ÖTÜK

Başkan                                   2.Başkan

  

Orhan HAMAMCI                         M.Celal TOKAT

Genel Sekreter                             Mali Sekreter

  

Kenan ÖZHAL                             Şeyhmus DİKEN                            Selçuk GÖKÇE                            Baran GÖKÇE                          A. Edip SEVGİCAN

Üye                                            Üye                                             Üye                                           Üye                                     Müdür