Misyon ve Vizyon

 

Diyarbakır'ın tarihi, kültürel yapısı ile tanıtmak,

Her türlü tarihi eseri korumak, güzelleştirmek, yurt içinde ve yurt dışında tanıtılması hususunda gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte projeler uygulamak,

Diyarbakır yöresinin sanat ve kültür hareketlerini izlemek,

Bölgeyi tarihi ve kültürel yönleriyle tanıtmak, bunun için gerekli yayınlarda bulunmak, amaca yönelik konferanslar, sanat  söyleşileri, bölgenin tarihi ve turistik yapısını ortaya koyabilecek sergilere, fuarlara ve festivallere katılmak ve  düzenlemek, bu konuda daha önce yayınlanmış eserlerden yararlanmak, yaygınlaşmasını sağlamak,

Yöre ile ilgili folklor hareketlerini tarihi yapısı içinde incelemek, geçek benliğinin saptırılmaması sureti ile bunların tanıtılmasını sağlamak ve öğrenim bursu vermek,

Bu amaçların gerçekleşmesi için gerekli sermayeyi oluşturmak, yardım amacına yönelik ekonomik işletmeleri kurmak, kurulmuş olanlara ortak olmak, hisse senetleri satın almak, vakfın mal varlıklarını artırmak amacıyla diğer teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak veya devralmak yoluyla işletmek veya işlettirmek suretiyle sağlamak,

Vakıf üyelerinin dinlenmek ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü taşınmaz mal ve tesislerin inşa, satın alma, kiralama, işletme veya işlettirmek esas misyonunu teşkil etmektedir.

Vizyonu böylesine üstlerde olan bir kadim kent için vakfımızın gelecek günlerde yapacağı tüm tanıtım faaliyetlerindeki vizyonu da üst değerlerde olacaktır. Bu vizyon kendisini, tanıtımlarda kalite, sanatsal ögeler, ulusal ve uluslararası olma gibi unsurlarla donatacaktır.